Privacy verklaring Constructieburo Hummel

Laatste update: 15 juni 2021

Over ons

Constructieburo Hummel
Emmakade 136
2411 JH Bodegraven

Vragen of een verzoek indienen?
info@cbhummel.nl

Persoonsgegevens

Constructieburo Hummel verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

  • Voorletters, voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Bedrijfsgegevens
  • Functiegegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Doel van de verwerking

We verwerken de gegevens voor de uitvoering van onze dienstverleningen en de facturering hiervan.

Bewaartermijnen

Constructieburo Hummel bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is ofwel dat we wettelijk verplicht zijn.

Privacy maatregelen

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening, bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van een opdracht op het gebied van engineering of op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Inzage en wijziging of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. We raden de bezoekers van onze website aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. De aangepaste privacyverklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Constructieburo Hummel.